Uniformisering borgsommen bij burgerlijke partijstelling

De West-Vlaamse onderzoeksrechters hebben beslist om de borgsommen bij neerlegging van een klacht met burgerlijke partijstelling tot opstart van een gerechtelijk onderzoek te uniformiseren.

De borgsommen zijn aldus in principe bepaald op:

  • 500 euro voor een klacht neergelegd door een natuurlijk persoon
  • 1.000 euro voor een klacht neergelegd door een rechtspersoon

Deze regeling geldt met onmiddellijke ingang.

Blijf op de hoogte