Stafhouder Carmen Matthijs

Carmen Matthijs werd op 24 juni 2022 verkozen tot stafhouder van de balie West-Vlaanderen. Ze is de eerste vrouwelijke stafhouder sinds de eenmaking van de balie in West-Vlaanderen.

Reeds tijdens haar stage toonde Carmen Matthijs interesse in de werking van de balie. In 1988 werd ze verkozen als bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk. Ze was lid van diverse commissies op lokaal en Vlaams niveau en zetelt sinds 2008 onafgebroken in de raad van de Orde, waarvan 8 jaar als penningmeester en 2 jaar als vicestafhouder. Sedert 2020 is ze tevens lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

Wat is een stafhouder?

De stafhouder is het hoofd van de Orde en wordt jaarlijks verkozen door de leden van de balie.

De stafhouder staat in voor de dagelijkse werking van de Orde en ziet toe op de naleving van de deontologische verplichtingen van advocaten. De stafhouder is ook de vertegenwoordiger van de balie bij contacten met andere actoren, zoals de magistratuur, andere balies of de overkoepelende Orde van Vlaamse Balies.

De stafhouder bemiddelt in geschillen tussen advocaten onderling, tussen cliënten en advocaten en tussen rechtbanken en advocaten. De stafhouder onderzoekt eventuele klachten tegen advocaten en brengt indien nodig advocaten voor de tuchtraad.

Stafhouder