01

Vier verschillende balies

De balie West – Vlaanderen zelf bestaat nog niet lang. We zijn opgericht op 24 april 2018 en startten de werking op 1 september 2018.

De echte historiek van onze balie ligt dus bij haar afdelingen Brugge, Ieper, Veurne en Kortrijk. De oudste afdeling, of balie, was deze van Brugge. Zij ontstond in 1835. De overige balies in onze provincie volgden pas bijna een eeuw later, met Kortrijk in 1925, Ieper in 1952 en Veurne in 1967.

02

Fusiegesprekken

Nadat de gerechtelijke arrondissementen werden hertekend, en een provinciaal arrondissement werd gevormd, vonden de balies het rijp om na te gaan of ook voor hen geen provinciale organisatie opdrong.

In 2016 startten de stafhouders van de balie Brugge en de balie Kortrijk, vergezeld van een aantal leden van hun raad van de Orde, voorzichtig gesprekken met het oog op een mogelijke fusie. En parcours schoven ook de balies Ieper en Veurne mee aan tafel.

Tot voor de uiteindelijke fusiebeslissing werd veel werk verricht door verschillende commissies, bemand met advocaten van alle verschillende balies. De fusiegesprekken zelf werden geleid door het ‘orgaan’, bemand met de vier stafhouders en advocaten van alle balies. Met het project 'de weg naar de fusie' werden alle advocaten op de hoogte gehouden van het fusieproces. Alle berichten hiervan, kan u hier nog nalezen.

03

De fusiebeslissing van 24 april 2018

Bij een buitengewone algemene vergadering en raad van de Orde van alle verschillende West-Vlaamse balies, op 24 april 2018 in het Fabriekspand in Roeselare, beslisten ruim 450 West-Vlaamse advocaten tot het goedkeuren van de fusie tot één grote West-Vlaamse balie.

De balie West-Vlaanderen is daarmee geboren.

Historiek