Raad van de Orde

De raad van de Orde vormt het bestuursorgaan, en dus het kloppend hart, van de balie. De raad telt zestien leden en wordt voorgezeten door de stafhouder.
Zij worden jaarlijks verkozen door de advocaten van de balie.

Carmen Matthijs
Stafhouder
Alain Vanryckeghem
Vicestafhouder
Rik Crivits
Departement studie, advies en deontologie
Bart Staelens
Sociale cel, CCBE en FBE
Brigitte Vander Meulen
Departement mandaten, bemiddeling en bibliotheken
Filip Mourisse
Departement eerste- en tweedelijnsbijstand
Rik Devloo
Secretaris
Rik Demeyer
Departement studie, advies en deontologie | Vertrouwenspersoon
Frédéric Busschaert
Departement communicatie, IT en verzekeringen
Dirk Waeyaert
Departement eerste- en tweedelijnsbijstand
Elke Carette
Departement ereloongeschillen en eerste- en tweedelijnsbijstand | Vertrouwenspersoon
Isabelle Jaques
Penningmeester
Marie Dedeurwaerdere
Departement financiën | Vertrouwenspersoon
Frede Van In
Departement communicatie en IT
Meindert Gees
Departement permanente vorming, communicatie en IT
Marie-Hélène Debaere
Departement studie, advies en deontologie | Vertrouwenspersoon
Brecht Maus
Departement stage
Raad van de Orde