Raad van de Orde


De raad van de Orde vormt het bestuursorgaan, en dus het kloppend hart, van de balie. Aan onze balie telt de raad 16 leden. De raad wordt voorgezeten door de stafhouder. Alle reilen en zeilen van de balie wordt door de raad van de Orde georganiseerd en bepaald.

Van Eeckhout
Antoine
stafhouder
Vander Meulen
Brigitte
vice-stafhouder en tucht
Devloo
Rik
secretaris
Carmen
Matthijs
penningmeester
Waeyaert
Dirk
afdelingsvertegenwoordiger Veurne, mandaten en bemiddeling
Crivits
Rik
studie, advies en deontologie
Vandromme
Bram
communicatie en IT
Jaques
Isabelle
financiën, derdengelden en witwas
Busschaert
Frédéric
afdelingsvertegenwoordiger Kortrijk
Snick
Marc
ereloongeschillen
Leenknecht
Els
eerstelijnsbijstand
Leysen
Jan
externe communicatie
Staelens
Bart
algemene vergadering OVB
Gees
Meindert
permanente vorming en conferenties
Vanryckeghem
Alain
juridische informatie en bibliotheken
Dedeurwaerdere
Marie
stage
Persyn
Johan
afdelingsvertegenwoordiger Brugge en personeel
Raad van de Orde