Raad van de Orde

De raad van de Orde vormt het bestuursorgaan, en dus het kloppend hart, van de balie. De raad telt zestien leden en wordt voorgezeten door de stafhouder.
Zij worden jaarlijks verkozen door de advocaten van de balie.

Carmen
Matthijs
Stafhouder
Alain
Vanryckeghem
Vicestafhouder
Rik
Crivits
Departement studie, advies & deontologie
Bart
Staelens
Sociale cel, CCBE en FBE
Brigitte
Vander Meulen
Departement mandaten, bemiddeling en bibliotheken
Rik
Devloo
Secretaris
Frédéric
Busschaert
Departement communicatie en IT
Dirk
Waeyaert
Departement eerste- en tweedelijnsbijstand
Elke
Carette
Departement eerstelijnsbijstand
Isabelle
Jaques
Penningmeester
Marie
Dedeurwaerdere
Departement financiën
Bram
Vandromme
Departement innovatie en duurzaamheid
Frede
Van In
Departement communicatie en IT
Meindert
Gees
Departement permanente vorming, communicatie en IT
Charlotte
Van Neste
Departement financiën
Marie-Hélène
Debaere
Departement tweedelijnsbijstand
Brecht
Maus
Departement stage
Raad van de Orde