Raadpleging DIV in kader van solvabiliteitsonderzoek

Gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan ook in het kader van een solvabiliteitsonderzoek de gegevens van voertuigen raadplegen via de DIV. Dat voorziet het nieuwe artikel 5,30° van de Wet van 19 mei 2010 Kruispuntbank Voertuigen.

Vroeger mocht de gerechtsdeurwaarder dat enkel in het kader van een bewarend of uitvoerend beslag. Er was dus doorgaans eerst een vonnis - met alle reeds te maken kosten van dien - vereist.

De wetgever heeft  nu gemeend dat "In de praktijk van vandaag de gerechtsdeurwaarder in staat [moet] zijn om de werkelijke financiële situatie van de schuldenaar zo goed mogelijk te kunnen beoordelen om te kunnen besluiten al dan niet over te gaan tot uitvoering, en dus zijn cliënt zo goed mogelijk te kunnen adviseren. De informatie over de aanwezigheid van een voertuig binnen het roerend vermogen van de schuldenaar is een essentieel element voor de schuldeiser, hetgeen bijdraagt tot de verhoging van de betrouwbaarheid van de solvabiliteitsonderzoeken. Het is dus vanzelfsprekend dat de gemandateerde gerechtsdeurwaarder een ruimere toegang tot het DIV-repertorium moet kunnen krijgen om een snellere en accuratere beoordeling van de solvabiliteit van de schuldenaar vast te stellen en passende maatregelen te nemen (opschorting van het dossier wegens insolvabiliteit)" (zie parlementaire voorbereiding). 

De wijziging werd reeds in april 2019 gestemd, maar werd nu pas gepubliceerd.

 

Blijf op de hoogte