Briefwisseling met de FOD Financiën cel collectieve procedures

De FOD Financiën laat weten dat zij vanaf 1 april 2021 alle papieren post digitaliseren (inscannen) voor verdere verwerking, wat plaatsvindt in het scanningscentrum te Gent.

Papieren briefwisseling bestemd voor de Cel Collectieve Procedures West-Vlaanderen (van belang voor o.m. curatoren en schuldbemiddelaars) moet derhalve voortaan gestuurd worden naar:

FOD Financiën - AAII
Cel Collectieve Procedures West-Vlaanderen
Gaston Crommenlaan 6, bus 200
9050 Gent

Waar mogelijk kan u uiteraard ook zelf rechtstreeks de FOD digitaal contacteren, en dit via het gekende e-mailadres ccp.west-vlaanderen@minfin.fed.be.

Hierbij vindt u ook de busnummers en emailadressen voor de andere regio's in Vlaanderen en Brussel.

Blijf op de hoogte