Indexering bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand

Ingevolge een indexatie, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 19 maart 2017, werd de bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 oktober 2022 gewijzigd van 22 euro naar 24 euro.

Blijf op de hoogte