Communicatiecode rechtbanken

Op deze pagina verzamelen we alle richtlijnen over communicaties met de rechtbanken in West-Vlaanderen. De digitalisering is in volle bloei, dus er komen af en toe updates.

 

Neerleggen inleidend verzoekschrift

Vaststellen procedurekalender (747 Ger. W.)

 • eerst mogelijke pleitdatum: REA: te consulteren op rechtbanken-tribunaux. Andere rechtbanken: telefonisch of op de zitting navragen
 • akkoord of opmerkingen op instaatstelling per e-mail op de functionele e-mailadressen. NIET de rechtstreekse adressen van de griffiers
  Evenwel is een gestandaardiseerd formulier beschikbaar voor de REA en het Arbeidshof, dat bij voorkeur via DPA/e-Deposit wordt neergelegd

Verdere correspondentie met de rechtbank

Neerleggen conclusies

 • via DPA/e-Deposit
 • PDF digitaal aanmaken vanuit tekstverwerker, niet uitprint tekst inscannen. De neerlegging geldt als (elektronische) handtekening

Neerleggen stukken

 • DPA/e-Deposit of op papier naargelang voorkeur magistraat. Tijdig neerleggen.
 • Indien digitaal: voeg zoveel mogelijk samen in één bestand en gebruik digitale samenstelling of bladwijzers of interactieve inhoudstafel (zie hier en hier) zodat gemakkelijk hanteerbaar is. Indien te omvangrijk: in meerdere uploads maar bestanden goed benoemen

Pleiten

 • Arbeidshof: pleiten op uur, tijdstip veertien dagen voor de zitting te raadplegen via de zittingsrol op rechtbanken-tribunaux

Vonnis 

 • Wordt elektronisch overgemaakt aan de advocaat, via e-mail of (steeds meer) Jbox. Burgerlijke vonnissen van de Politierechtbank worden tijdelijk nog op papier bezorgd.
 • stukkenbundels die via e-Deposit/DPA werden neergelegd worden niet 'terug'gestuurd
Blijf op de hoogte