Communicatiecode rechtbanken

Op deze pagina verzamelen we alle richtlijnen over communicaties met de rechtbanken in West-Vlaanderen. De digitalisering is in volle bloei, dus er komen af en toe updates.


Algemene richtijnen

 • Leg stukken, conclusies, verzoeken, etc. maar 1x neer. Elke neerlegging moet ingeschreven worden en dubbele neerleggingen zorgen dus voor onnodige belasting. Bij voorkeur digitaal neerleggen. Leg tijdig neer, want de griffie heeft 24u nodig voor verwerking.
 • Op rechtbanken-tribunaux/uwdossier kunt u datum en uur terugvinden van uw zaak. U kunt zoeken op datum, rolnummer of kamer.

 • In het algemeen op rechtbanken-tribunaux kunt u per rechtbank verschillende formulieren en andere info terugvinden (hierna wordt ook gelinkt naar diverse items van die website).

 • De nota richtlijnen digitale communicatie van de REA, Orb., Arb., Pol. en Vreds., die hierna ook in de tekst verwerkt is, vindt u hier.


Neerleggen inleidend verzoekschrift


Zitting


Vaststellen procedurekalender (747 Ger. W.)

 • eerst mogelijke pleitdatum: REA: te consulteren op rechtbanken-tribunaux. Andere rechtbanken: telefonisch of op de zitting navragen
 • akkoord of opmerkingen op instaatstelling per e-mail op de functionele e-mailadressen. NIET de rechtstreekse adressen van de griffiers
  Evenwel is een gestandaardiseerd formulier beschikbaar voor de REA en het Arbeidshof, dat bij voorkeur via DPA/e-Deposit wordt neergelegd


Verdere correspondentie met de rechtbank


Neerleggen conclusies

 • via DPA/e-Deposit.
   ! Opgelet: voor de correctionele rechtbanken (m.i.v. RK) is tot op heden geen digitale neerlegging mogelijk (wel bij het Hof correctionele kamer)
 • PDF digitaal aanmaken vanuit tekstverwerker, niet een uitprint van de tekst inscannen. Zie artikel 743 Ger. W.


Neerleggen stukken

 • DPA/e-Deposit of op papier naargelang voorkeur magistraat. Tijdig neerleggen.
 • Steeds een inventaris voorzien (artikel 737 Ger. W.). 
 • Indien digitaal:
  • Hanteer de module stukkenbundel in e-deposit of DPA. U kunt daarbij stuk per stuk samenstellen en vervolgens in één bundel opladen. Er wordt automatisch een interactieve inhoudsopgave aangemaakt die het makkelijk maakt om door de bundel te navigeren. Geef de stukken de benaming en nummering zoals in de inventaris. Hier vindt u nadere uitleg (betreft een uittreksel uit de 'geleide rondrit' te vinden op de e-Depositstartpagina)
  • Wie over de nodige software beschikt kan bij wijze van alternatief de stukkenbundel ook opladen in één enkele PDF die voorzien is van een digitale interactieve inhoudsopgave. (mogelijk bij oa Adobe Acrobat, advocatensoftware, stukkentool van Advocatuur V&H,...). Geef de stukken een correcte en duidelijke nummering en voeg ze samen in de juiste volgorde.
 • Buitenlandse vormstukken (familiaal, beslagexploten,...) moeten steeds origineel (fysiek dus) neergelegd worden, zie ook hier ivm artikel 1254 Ger. W.
 • Nota over neer te leggen stukken in 23ste en 24ste familiekamer in West-Vlaanderen.


Pleiten

 • Arbeidshof: pleiten op uur, tijdstip veertien dagen voor de zitting te raadplegen via de zittingsrol op rechtbanken-tribunaux
 • indien een zaak om welke reden dan ook niet behandeld zal kunnen worden op de voorziene zitting, verwittig de rechtbank hiervan


Vonnis 


Andere hoven en rechtbanken


Digitale inzage strafdossier


Wegwijzer vredegerechten West-Vlaanderen

 • In de wegwijzer vindt u onder meer een overzicht en gebiedsomschrijving van de vredegerechten in West-Vlaanderen evenals enige duiding over de kantons waar de toga (niet) wordt gedragen.

 

Blijf op de hoogte