Bram Casier wint Vanbeylenprijs 2021-22

Bram Casier mag de Walter Vanbeylenprijs voor beste pro-Deowerkstuk 2021-22 in ontvangst nemen.

Er waren dit jaar acht inzendingen. De jury was bijzonder onder de indruk van de kwaliteit van alle inzendingen en wil dan ook uitdrukkelijk alle kandidaten prijzen voor hun opmerkelijke inzet, die getuigt van een gedreven en toegewijde beroepsuitoefening.

Dat de winnaar er in slaagde zich in dit selecte gezelschap te onderscheiden, onderstreept de klasse van de opgestelde conclusie.

In een procedure voor het Grondwettelijk Hof fileert de laureaat allereerst op meticuleuze wijze de parlementaire werkzaamheden om aan te tonen dat de bestreden wetsbepaling eerder wuft dan doordacht tot stand kwam. Vervolgens past de auteur rigoureus de door het Hof ontwikkelde grondwettelijkheidstoets toe.

De jury apprecieerde bij dit alles niet alleen het vele werk dat aan opzoekingen, correcte verwijzingen en helder taalgebruik werd besteed, maar in het bijzonder dat de conclusie ondanks de erg technische materie leest als een pagetuner. Het vereist veel kunde en ijver een juridisch betoog zowel accuraat als vlot leesbaar op te stellen, aldus nog de jury.

Met gepaste trots werd dan ook de prijs van 1.500 euro afgeleverd aan mr. Casier.

De balie kijkt al uit naar een nieuw jaar met kwalitatief pro-Deowerk!

Blijf op de hoogte