West-Vlaanderen sterk vertegenwoordigd in de instellingen van de advocatuur

Gisteren ging in de prachtige Antwerpse Handelsbeurs de laatste algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies van het gerechtelijk jaar 2019 - 2020 door. Voor het eerst sinds lang was het opnieuw een vergadering met fysieke aanwezigheid. Alle (corona)-veiligheidsmaatregelen werden nageleefd.

Agendapunten waren onder meer de verkiezing van een nieuw bestuur voor de legislatuur 2020 - 2023 en een nieuwe vertegenwoordiger namens de Vlaamse balies in de CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe).

Vertegenwoordiger CCBE

Vlaanderen heeft twee vertegenwoordigers in de CCBE. Het mandaat van stafhouder Alex Tallon (balie Brussel NL) loopt nog, doch er diende in de vervanging van stafhouder Herman Buyssens (balie Provincie Antwerpen) te worden voorzien.

Met een overweldigende meerderheid (61 stemmen op iets meer dan 70 stemgerechtigden) werd stafhouder Philippe De Jaegere, van onze balie, verkozen als nieuwe vertegenwoordiger. Hij nam reeds in het verleden dit mandaat waar.

Nieuw bestuur OVB

Nadat stafhouder Peter Callens (balie Brussel NL) op 4 mei 2020 werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de OVB, en dit conform het nieuwe reglement van orde goedgekeurd eind vorig jaar, dienden thans de nieuwe bestuurders te worden verkozen. De spanning was te snijden.

De balie West-Vlaanderen had twee kandidaten: oudgediende bestuurder Stefan Pieters en 'rookie' en sterkhouder binnen de raad van onze West-Vlaamse balie, Bram Vandromme.

Het werd een succes over de ganse lijn voor onze balie. Beiden werden met brio (her)gekozen. De balie West-Vlaanderen zal via deze bestuurders verder een stem hebben binnen de OVB. Boven dit alles met een van oorsprong West-Vlaamse voorzitter, stafhouder Peter Callens.

Ook stafhouder Antoine Van Eeckhout is tevreden: “Het is fantastisch dat onze twee West-Vlaamse kandidaten allebei verkozen werden als bestuurders van de OVB. Eigenlijk drie, want voorzitter Peter Callens heeft zijn roots in Kortrijk. De verkiezing van mrs. Vandromme en Pieters is een erkenning van hun knowhow en de terechte bekroning voor hun enthousiasme en hun engagement voor ons beroep. Ik wens hen heel veel enthousiasme en succes toe en kijk met heel veel belangstelling uit naar hun initiatieven!”

Terloops vermelden we dat de nieuw verkozen stafhouder van de Nederlandstalige Orde van Advocaten Brussel, Bart De Moor, eveneens West-Vlaamse roots heeft.

We wensen bestuurder Stefan Pieters de nodige inspiratie om verder te gaan op de ingeslagen weg en ongetwijfeld zal kersvers bestuurder Bram Vandromme zijn frisse ideeën inzake communicatie ook willen implementeren op Vlaams niveau. We zullen hem natuurlijk wel missen binnen onze raad!

We feliciteren alle verkozenen en wensen hen veel succes!

Blijf op de hoogte