Waar kan u hiervoor terecht?

Naar een zitting van het Bureau voor Juridische Bijstand gaan.

U kan rechtstreeks naar een zitdag gaan in één van de afdelingen van het Bureau voor Juridische Bijstand op de volgende locaties:

- Gerechtsgebouw Brugge (Kazernevest 3, gelijkvloers, elke maandag en donderdag om 11 uur);
- Het Sociaal Huis in Oostende (Hospitaalstraat 35, elke dinsdag en vrijdag om 15 uur);

- Gerechtsgebouw Torhout (Elisabethlaan 29, de eerste en derde vrijdag van de maand om 11 uur);
- Sociaal Huis Tielt (Deken Darraslaan 17, de tweede en vierde dinsdag van de maand om 13u30);
- Gerechtsgebouw Kortrijk (Burg. Nolfstraat 10 A, in lokaal 54 B op de eerste verdieping, elke dinsdag- en donderdagvoormiddag (volgnummer af te halen aan het onthaal van het gerechtsgebouw vanaf 8u30 - maximum 20 aanvragers per zitting worden toegelaten) Merk op: tijdens de maanden juli en augustus 2019 is er enkel zitting op dinsdagvoormiddag.
- Gerechtsgebouw Ieper (Grote Markt 1, na afspraak via het nummer 0473 48 71 14, elke werkdag, behalve donderdag tussen 8u30 en 11uur);
- Gerechtsgebouw Veurne (Peter Benoitlaan 2, gelijkvloers rechts in het lokaal naast de advocatenkamer, vrijdagvoormiddag, om de veertien dagen, van 9u30 tot 12u);

Een schriftelijke aanvraag richten aan het Bureau voor Juridische Bijstand.

U kan ook een schriftelijke aanvraag richten aan het Bureau voor Juridische Bijstand.

Wat moet u meebrengen?

Op het moment van je mondelinge of schriftelijke aanvraag, moet u de meest recente en juiste bewijsstukken en een attest tot samenstelling van uw gezin (u kan dit gratis verkrijgen op het gemeentebestuur), meebrengen.
Welke documenten dat zijn, kan u hier terugvinden.

Als het Bureau u toelaat, heeft u keuze uit een lijst van advocaten. Bij geen keuze, zal het Bureau zelf een advocaat toewijzen.

Als het Bureau uw aanvraag weigert, kan je naderhand, binnen de maand na ontvangst van de beslissing, beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Brugge.

Dringende hulp nodig?

Voor zeer dringende problemen en bij noodzaak van een onmiddellijk optreden van een advocaat, kan je contact opnemen met een medewerkster van het Bureau voor Juridische Bijstand:
> 050/34 97 20 in Brugge
> 056/26 95 55 in Kortrijk
> via
bjb@baliewestvlaanderen.be

 

Waar kan u hiervoor terecht?