Waar kan u hiervoor terecht?

Naar een zitting van het Bureau voor Juridische Bijstand gaan

U kan rechtstreeks naar een zitdag gaan (gesloten op feestdagen):

 • Brugge: Langestraat 120, 8000 Brugge (gelijkvloers)
  Elke maandag en donderdag om 11u

  Let op: in juli en augustus is er enkel op donderdag een zitdag

   
 • Gerechtsgebouw Kortrijk: Burg. Nolfstraat 10a, 8500 Kortrijk (eerste verdieping, lokaal 44)
  Elke dinsdag en donderdag om 10u (volgnummer vanaf 8u30 te verkrijgen aan het onthaal van het gerechtsgebouw)
  Let op: in juli en augustus is er enkel op dinsdag een zitdag

   
 • Gerechtsgebouw Ieper: Grote Markt 1, 8900 Ieper (gelijkvloers)
  Elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 11u

   
 • Campus Edith Cavell Oostende: Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende
  Elke dinsdag om 14u en donderdag om 16u45
  Let op: in juli en augustus is er enkel op dinsdag een zitdag

   
 • Welzijnshuis Roeselare: Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
  Elke eerste en derde maandag om 10u (u kan zich aanmelden tussen 10u en 10u30)
  Elke eerste en derde woensdag om 15u (u kan zich aanmelden tussen 15u en 15u30)
  Let op: in juli en augustus is er enkel op maandag een zitdag
   
 • Welzijn Tielt: Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
  Elke tweede en vierde dinsdag van de maand om 13u30
   
 • Sociaal huis Torhout:  Aartrijkestraat 11a, 8820 Torhout
  Elke eerste vrijdag van de maand om 11u
   
 • Gerechtsgebouw Veurne: Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne
  Elke tweede en vierde vrijdag van de maand van 10u30 tot 12u

 

Een schriftelijke aanvraag richten aan het Bureau voor Juridische Bijstand

U kan in uitzonderlijke gevallen (bij hoogdringendheid) ook een schriftelijke aanvraag richten aan het Bureau voor Juridische Bijstand.

Wat moet u meebrengen?

Op het moment van uw mondelinge of schriftelijke aanvraag, moet u de meest recente en juiste bewijsstukken en een attest tot samenstelling van uw gezin (u kan dit gratis verkrijgen op het gemeentebestuur), meebrengen.
Welke documenten dat zijn, kan u hier terugvinden.

Als het Bureau u toelaat, heeft u keuze uit een lijst van advocaten. Bij geen keuze, zal het Bureau zelf een advocaat toewijzen.

Als het Bureau uw aanvraag weigert, kan u naderhand, binnen de maand na ontvangst van de beslissing, beroep instellen bij de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge.
 

Dringend hulp nodig?

Voor zeer dringende problemen en bij noodzaak van een onmiddellijk optreden van een advocaat, kan u contact opnemen met een medewerker van het Bureau voor Juridische Bijstand via 050 34 97 20 of bjb@baliewestvlaanderen.be
 

BJB werkt tijdelijk met gesloten deuren

Teneinde de aanvraagdossiers zo snel mogelijk te behandelen, werkt het BJB tijdelijk twee namiddagen met gesloten deuren.

Op dinsdag en donderdag is het BJB vanaf 12.30 uur telefonisch niet bereikbaar.
 

Waar kan u hiervoor terecht?