Voor wie is het?

1. Alleenstaanden

- met een maandelijks netto-inkomen van minder dan 1.326 euro krijgen gratis bijstand.

- met een maandelijks netto-inkomen tussen 1.326 euro en 1.617 euro, betalen een kleine éénmalige bijdrage.

2. Alleenstaanden met een persoon ten laste (o.a. kind), gehuwden en samenwonenden (als u onder hetzelfde dak woont of een feitelijk gezin vormt)

- met een maandelijks netto gezinsinkomen minder dan 1.617 euro (te verhogen met 307,58 euro per persoon ten laste) krijgen gratis bijstand.

- met een maandelijks netto gezinsinkomen tussen 1.617 euro en 1.907 euro (te verhogen met 307,58 euro per persoon ten laste) betalen een kleine éénmalige bijdrage aan hun advocaat.

De kleine bijdrage bedraagt minimaal 25 euro en maximaal 125 euro en wordt éénmalig gevraagd, in functie van de inkomsten en per procedure.

Bij het bepalen van de grenzen wordt geen rekening gehouden met maandelijks terugkerende kosten (zoals huurlasten, hypothecaire leningslast, autolening, kosten elektriciteit, water, telefoon, …). Er wordt wel rekening gehouden met een buitengewone schuldenlast, waarbij de financiële moeilijkheden en de betalingen uit het nabije verleden moeten bewezen worden op het moment van uw aanvraag.

Het persoonlijk onderhoudsgeld (en het onderhoudsgeld voor de kinderen) dat u geniet, wordt toegevoegd aan uw inkomen, bij het bepalen van de grenzen. Het persoonlijk onderhoudsgeld (en het onderhoudsgeld voor de kinderen) dat u zelf betaalt, wordt dan weer afgetrokken van uw inkomen, bij het bepalen van de grenzen. Er wordt geen rekening gehouden met  ontvangen kinderbijslag.

Het Bureau voor Juridische bijstand kan ook gratis een tolk aanstellen, indien dit vereist is voor het contact met de advocaat of voor de verdediging in uw dossier.

Het ministerie van justitie betaalt de advocaten en kan deze sommen van u terugvorderen o.a. wanneer u opnieuw in staat bent te betalen of ingeval van bedrog.

Voor wie is het?