Voor wie is het?

INKOMENSGRENZEN
,


Bij het bepalen van de grenzen wordt geen rekening gehouden met maandelijks terugkerende kosten (zoals huurlasten, hypothecaire leningslast, autolening, kosten elektriciteit, water, telefoon, …). Er wordt wel rekening gehouden met een buitengewone schuldenlast, waarbij de financiële moeilijkheden en de betalingen uit het nabije verleden moeten bewezen worden op het moment van uw aanvraag.

Het persoonlijk onderhoudsgeld (en het onderhoudsgeld voor de kinderen) dat u geniet, wordt toegevoegd aan uw inkomen, bij het bepalen van de grenzen. Het persoonlijk onderhoudsgeld (en het onderhoudsgeld voor de kinderen) dat u zelf betaalt, wordt dan weer afgetrokken van uw inkomen, bij het bepalen van de grenzen. Er wordt geen rekening gehouden met  ontvangen kinderbijslag.

Het ministerie van justitie betaalt de advocaten en kan deze sommen van u terugvorderen o.a. wanneer u opnieuw in staat bent te betalen of ingeval van bedrog.

Voor wie is het?