Bestendiging van de mogelijkheid tot digitale neerlegging verzoekschrift

Door corona werd het tijdelijk mogelijk akten van rechtsingang, verzoekschriften en verzoeken aan de rechter in te dienen via E-deposit/DPA-deposit.

Deze mogelijkheid is met in ingang van 1 oktober bestendigd, dit via artikel 1,2° van het KB van 16 juni 2016 tot uitvoering van artikel 32ter Ger. W., waarin voortaan toegevoegd is dat de digitale weg genomen kan worden voor "de neerlegging van verzoekschriften op tegenspraak, gezamenlijke verzoekschriften, verzoekschriften tot hoger beroep, eenzijdige verzoekschriften en proceshandelingen gericht aan de rechter in de loop van de procedure, conclusies, memories en stukken, alsmede de begeleidende brieven bij de conclusies, memories en stukken in de zin van artikel 736 en volgende Gerechtelijk Wetboek, in burgerlijke en strafzaken".

Never waste a good crisis !

Blijf op de hoogte