Vanaf vandaag nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

Voor de volledige kosteloosheid bedraagt de inkomensgrens voor een alleenstaande 1.326 euro en voor een samenwonende 1.617 euro.

Voor de gedeeltelijke kosteloosheid dient het maandelijks netto-inkomen van een alleenstaande te liggen tussen 1.326 en 1.617 euro en voor een samenwonende tussen 1.617 en 1.907 euro.

Het bedrag per persoon ten laste stijgt van 301,55 euro naar 307,58 euro.

Blijf op de hoogte