Terugblik op de openingsconferentie 2019.

Op vrijdag 11 oktober 2019 vond de tweede openingszitting van de balie West-Vlaanderen plaats.

En of het in orde was! Wat een mooie dag in Roeselare, het hart van onze provincie, ook thuisstad van onze stafhouder.

Bram Vandromme, openingsredenaar van dienst, riep de advocaten in zijn rede 'Er zijn te weinig advocaten' op om de bokshandschoenen op te nemen. 'We moeten de vele uitdagingen die ons beroep vandaag en morgen te wachten staan, met open vizier en positiviteit aangaan. En daarbij vooral de klant op de eerste plaats zetten.'

Tijdens de repliek benadrukte onze stafhouder nog eens de unieke positie van de advocaat. Onze stafhouder stelde dat 'de concurrentie binnen de juridische dienstverlening toeneemt en scherp is', maar 'of de advocatuur aan de vooravond staat van een strijd op leven en dood, durf ik te betwijfelen. Iedereen verleent juridische bijstand, maar niet iedereen is advocaat. De advocaat maakt het verschil'. Ook ten opzichte van technologie in onze sector trouwens. 'De werkelijke waarde van een advocaat zit niet alleen in kennis van het recht, maar ook en vooral in menselijke eigenschappen, zoals creativiteit, strategie, onderhandelingsvaardigheden, empathie, sluwheid ook. Die zijn niet te automatiseren.'

Onze stafhouder sloot zich aan bij de openingsredenaar. We moeten voldoende inzien dat onze markt veranderd is, een kopersmarkt is geworden en we moeten inderdaad de klant, als wegwijzer naar verandering, op één zetten. 'Wij zijn ondernemers, de klanten onze business. En de klant weet wat hij wil. Hij wil een oplossing voor zijn probleem, efficiënt en op het afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs, die overeenstemt met de verrichte dienst. Het volstaat niet langer om enkel de beoefening van het recht in het middelpunt te stellen.  Het is de wens van de cliënt die centraal staat. De cliënt is het doel, kwaliteit het middel'.

Blijf op de hoogte