Opleiding migratie en asiel

De opleiding vreemdelingenrecht werd met de hervormingen van de BUBA-opleiding geschrapt. De actualiteit en de situatie in Afghanistan laten echter vermoeden dat een nakende toename van de noodzakelijke bijstand van een advocaat bij migratie en asiel op handen is.

Balie West-Vlaanderen wil hierbij samen met de Conferenties Jonge Balie kort op de bal spelen. Confraters Sylvie Micholt en Johannes Baelde, beiden bijzonder onderlegd in deze materies, werden bereid gevonden om een voordracht te geven over de praktijk. Er zullen twee uiteenzettingen worden gegeven, een sessie migratie en een sessie asiel, waarbij telkens met voorbeelden uit de praktijk zal worden gewerkt. De balie en de Conferenties willen op deze wijze bijdragen aan deze maatschappelijke problematiek.

De sessies zullen worden georganiseerd in de tweede helft van oktober om zo ook de nieuwe stagiairs een kans te geven zich hierop toe te leggen. De sessies worden ingericht zowel voor de advocaat-stagiair als voor de advocaat.

Meer info volgt.

Blijf op de hoogte