Mijn zaak werd behandeld op de zitting van de politierechtbank. Wat nu?

U verscheen voor de politierechtbank en heeft vragen omtrent de verdere stappen die u kan of moet ondernemen?

De Conferenties van voorzitters en hoofdgriffiers van vredegerechten en politierechtbanken hebben een informatieve brochure gemaakt .

Blijf op de hoogte