Indexering rechtsplegingsvergoeding

Ingevolge de stijging van de index met tien punten, worden de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 8 van het KB met tien procent vermeerderd.  Dat geeft voortaan deze bedragen.

De bedragen zijn onmiddellijk van toepassing op lopende procedures. Ze moeten wel door partijen gevorderd worden, de rechter mag ze niet op eigen initiatief ambtshalve opleggen; anders oordelen is strijdig met het beschikkingsbeginsel, zo oordeelde het Hof van Cassatie eerder al.

bron: Lawyers Belgium 

Blijf op de hoogte